Content

Informator, št. 203, 2014

EUR TEK Krašnja društva Kmetija SLOVENIJa cerkva člana dneva Lukovica nedelja organizacija OSTALa sreča sveta TELOVADBa Velika življenja župnija Cesta Informatorja kapela kongresa meseca narava oltarja pisarna pohoda Pšenica septembra sodelovanja Tavankuta vadba zdravja atletika cilja dolga dolina druženja fotografija Franca gibanja knjižica krajana Krašenjska letošnja Marija močna nagrada nagradna Občina obdobja opravila pomagala povabila pričela pripravila prireditev proga Radomlja skoka slama


Try HTML5 version instead

HTML5 version works on all iOS, Android, Kindlle fire and RIM tablets.

Install Adobe Flash player

Please follow the link and instalation instructions. Adobe Flash player cna be instaled only on desktop computers.


Pagination