Content

Naše delo v šolskem letu 2015/2016

Naše delo v šolskem letu 2015/2016

FLL DMFA DSP dneva TEKMOVANJa Učenca ZNAČKa PRIZNANJa razreda skupina zelenjava znanja angleščina delavnica knjižnica mesta narava otroka Slovenija življenja aktiva izobraževanja KOŠARKa MATEMATIKa nagrada pouka pravljica starša ŠMARJa učiteljica bivanja branja ekipa EKOŠOLa EKSKURZIJa Hrana kraja Ljubljana LOGIKa Mentorica naloga naravoslovja NARAVOSLOVNa okolja področja predmeta projekta razmišljanja sadja sestanka Slatina smučanja sodelovanja ŠOLSKa učenka uspešna VESELa vožnja vrtca ZGODOVIN


Try HTML5 version instead

HTML5 version works on all iOS, Android, Kindlle fire and RIM tablets.

Install Adobe Flash player

Please follow the link and instalation instructions. Adobe Flash player cna be instaled only on desktop computers.


Pagination