Informator, št. 156, 2008, page 9 

Informator, št. 156, 2008, page 9

Click here to open page 9 of full-featured digital publicationHighlights

Krašnja

športno

društvo

ŠKD

EURContent


društveni informator št 156 šd krašnja februar 2008 9 www citadela si citadela creative studio prav vsem ki sem jih imenoval v drugem in tretjem sklopu kot pomembne dejavnike za delo šd krašnja se tej priložnosti tudi iskreno zahvaljujem s članstvom v društvu se ne moremo pohvaliti le to iz leta v leto občutno upada saj šd krašnja trenutno trenutno šteje le 170 članov po starostni strukturi predvsem srednje in nekoliko starejše generacije to pa za prihodnost prihodnost društva vsekakor ni dobro predvsem pogrešamo najmlajše tiste ki obiskujejo oš in vrtec v krašnji in pa tiste mlade ki obiskujejo višje razrede devetletke srednje šole ali fakultete precej bolj kot v preteklosti pa je opaziti tudi vrzel med nekaterimi člani ki bi vsekakor vsekakor morali slediti delu predvsem organizacijskemu delu društva in pri tem izdatneje pomagati žal se je ta krog pridnih in zvestih članov skrčil na kritični minimum če se bo ta trend nezainteresiranosti v bodoče še nadaljeval bo moralo naše društvo temu primerno prilagoditi program program to pa bi vsekakor občutno vplivalo na ukinitve številnih programskih nalog ki so šd krašnja vrsto let dajala visoko oceno pridnosti in uspešnosti za izvajanje lokalnih interesov in tudi tistih s katerimi smo znani v širši javnosti upajmo da temu le ne bo tako in da se bo delo nadaljevalo enako uspešno v prid vseh ki društvu še vedno zaupajo o finančni uspešnosti oz finančni realizaciji šd krašnja za leto 2007 boste nazorne podatke prejeli s poročila predsednice no gospe mire andrejka osebno menim da smo se vse leto prizadevali da smo v skladu z društvenimi željami dokaj uspešno prebrodili številne težave ki pa so žal na tem področju iz leta v leto večje moja naloga pa je da vam ob tej priložnosti poročam o realizaciji tistih segmentov društvenega dela ki so operativne operativne narave in so bile kot take v letu 2007 sprejete kot vodilo za društveno delo lahko rečem da se v šd krašnja še nikoli nismo ustrašili dokaj ambicioznih programov in prav tako smo tudi v letu 2007 skušali od načrtovanega opraviti kar največ po večini nam je to uspelo nekatere stvari pa so bile zaradi objektivnih razlogov prihranjene za kasnejša obdobja kot veste je društveni program sestavljen iz številnih posameznih področij programa in nalog ki so porazdeljene porazdeljene na naslednja področja programi za najmlajše programi za odrasle prireditve lokalnega pomena prireditve širšega pomena društveni informator društvena humanitarna dejavnost in ostale društvene aktivnosti na področju sodelovanja z oš in vrtcem v krašnji smo s pomočjo ak domžale organizirali atletski krožek otrokom smo v posebnem terminu omogočili udeležbo 14 pohoda za krof učencem 4 razreda smo subvencionirali subvencionirali šolo v naravi s plačilo stroškov avtobusnega prevoza prevoza pa smo jim pomagali tudi pri cenejši organizaciji izleta za realizacijo omenjenih nalog je društvo v letu 2007 namenilo 64756 eur v programih za odrasle je bila organizirana vadba aerobike prilagojena fizioterapevtska vadba dejavnost sekcije za igranje malega nogometa pohodništvo šraufov šraufov gojzar na limbarski gori s preko 2200 vpisi pohod z lučkami na limbarsko goro udeležili smo se pohoda po jurčičevi poti in pohoda po sromeljski pešpoti društvo je svojim članom omogočilo sicer v nekoliko omejeni obliki cenejše kopanje in uporabo savne v termah snovik snovik za naštete dejavnosti je društvo v letu 2007 namenilo namenilo 207642 eur prireditve lokalnega pomena smo izvedli po načrtu te so bile orientacijski pohod po opisani poti igre brez meja ki smo jih organizirali v sodelovanju z škd čelešnk v poljani organizirali smo tudi osem urni pohodniški pohodniški maraton kroženje) na relaciji limbarska gora – golčaj – limbarska gora to prireditev smo namenili namenili v počastitev spomina ob prvi obletnici smrti antona antonin ki je bil eden od najbolj pridnih udeležencev akcije šraufov gojzar skupaj z zd domžale pa smo že sedmo leto organizirali dva testa hoje na 2000 m uspešni smo bili tudi pri organizaciji večjih prireditev prireditev širšega pomena saj smo načrtovani program realizirali realizirali v celoti organizirali smo 11 šraufov spominski pohod 22 tek in 14 pohod za krof in pa tudi turnir v malem nogometu za vse naštete lokalne in druge večje prireditve je šd krašnja namenilo 278810 eur sredstev poudariti pa moram da so bili ti predvsem za organizacijo prireditev širšega pomena vsaj enkrat višji kar pa smo anulirali z neposrednimi dogovori in kasneje z direktnimi plačili samih donatorjev društveni informator izhaja že dvanajsto leto kar pomeni da bo letošnji februarski ki je pravkar pred izdajo izdajo že 156 po vrsti v zadnjih nekaj letih ga pripravljamo pripravljamo v nakladi 220 izvodov in ocenjujemo da ga prebira približno 1500 do 2000 bralcev v naši lokalni skupnosti in tudi izven nje nekaterim članom in institucijam pa tudi pomembnim posameznikom ga pošiljamo po pošti v zadnjem času približno 45 izvodov verjetno ste opazili da smo z donatorsko pomočjo lipe pred kratkim naš časopis precej olepšali vsebinsko
Navigation

Informator, št. 156, 2008 Home Informator, št. 156, 2008, page 8 Informator, št. 156, 2008, page 10

Edition Digital Links

Edition Digital Home Page
Follow Edition Digital on Twitter!
Friend Edition Digital on Facebook!
Edition Digital on LinkedIn
Edition Digital's YouTube channel

Edition Digital on Google Play Edition Digital on iTunes Edition Digital on Amazon KindleShortcuts


Navigation
Links
Back To Top