Informator, št. 199, 2013, page 14 

Informator, št. 199, 2013, page 14

Click here to open page 14 of full-featured digital publicationHighlights

Informator

št 199

2013

KUD

KORKContent


14 društveni informator št. 199 šd krašnja - oktober 2013 vili so zavod lončarska vas filovci ki ohranja boga-to boga-to izročilo prednikov ter spomin na čase ko je imela skoraj vsaka hiša lončarja. muzej na prostem zdru-žuje zdru-žuje spomenike ljudskega stavbarstva ter ohranja in razvija lončarsko obrt. cimprana hiša črna kuhi-nja kuhi-nja stara kopasta peč žganjarna in stalna razstava predstavijo obiskovalcem značilnosti prekmurske pokrajine. in v to vas so nas povabili teden dni pred našim srečanjem pevcev ljudskih pesmi. filovske pevke so namreč praznovale 25- letnico skupnega prepeva-nja. prepeva-nja. večkrat so že povabile na obisk župana mateja kotnika in predsednika ks krašnja franceta nova-ka. nova-ka. tokrat sta ju razveselila s svojim obiskom. bila je skoraj polnoč ko smo se poslovili od gostoljubnih in pozornih filovskih pevk in krajanov. vera vera beguš beguš srečanje starejših krajanov v nedeljo 20. oktobra 2013 smo člani kork kra-šnja kra-šnja pripravili srečanje starejših krajanov naše ks. najprej smo srečanje nameravali organizirati v po-letnih po-letnih mesecih na prostem vendar smo ga zaradi objektivnih vzrokov prestavili na jesen. srečanje smo organizirali v gasilskem domu. za-radi za-radi omejitve prostora smo se odločili da nanj pova-bimo pova-bimo krajane stare nad 75 let. poslali smo 47 vabil enajst krajanov se nam je opravičilo nekaj pa je bilo takih ki tega niso naredili. zbralo se nas je lepo število. prišli so nekateri za katere vemo da so bile stopnice zanje velik napor zato smo jih bili še toliko bolj veseli. s svojo priso-tnostjo priso-tnostjo nas je počastil župan g. matej kotnik pred-sednik pred-sednik ks g. franc novak pa se nam je zaradi nujnih zadržkov opravičil. člani kud fran maselj podlimbarski so nam pri-pravili pri-pravili prisrčen kulturni program. obe skupini pev-cev pev-cev sta nam zapeli lepe stare pesmi igralska sku-pina sku-pina pa nam je pripravila skeč ob katerem smo se prisrčno nasmejali. za spomin pa so jim podarili knji-žice knji-žice ljudskih pesmi. po koncu programa smo nadaljevali s srečanjem. vzdušje je bilo prijetno in sproščeno ljudje pa veseli in zadovoljni. nekateri so se videli po dolgem času. pevci pa so nam peli tudi med srečanjem. delal se je že mrak ko so začeli odhajati. marsikdo je ob slove-su slove-su vprašal če se bomo naslednje leto spet srečali. zahvaljujem se gasilcem za prostor janezu ro-detu ro-detu za pomoč pri pripravi prostora obema skupi-nama skupi-nama pevcev igralski skupini in veri beguš za pri-jeten pri-jeten skeč gospodinjam ki so nam spekle sladke dobrote in vsem tistim ki so pomagale v kuhinji. boži boži požar požar
Navigation

Informator, št. 199, 2013 Home Informator, št. 199, 2013, page 13 Informator, št. 199, 2013, page 15

Edition Digital Links

Edition Digital Home Page
Follow Edition Digital on Twitter!
Friend Edition Digital on Facebook!
Edition Digital on LinkedIn
Edition Digital's YouTube channel

Edition Digital on Google Play Edition Digital on iTunes Edition Digital on Amazon KindleShortcuts


Navigation
Links
Back To Top