Informator, št. 199, 2013, page 19 

Informator, št. 199, 2013, page 19

Click here to open page 19 of full-featured digital publicationHighlights

Informator

št 199

2013

DIANI

ŠUMENJAKContent


društveni informator št. 199 šd krašnja - oktober 2013 19 učenci 4. c in 5. c razreda smo v petek 4. oktobra svoje teoretično znanje o gozdarstvu lesarstvu in žagarstvu podkrepili s praktičnim prikazom obde-lave obde-lave lesa. pod vodstvom učiteljice helene urbanija smo obiskali gospoda toneta capudra ki nam je prijazno odprl vrata svoje » žage in nam predstavil svoj delovni vsakdan. spoznali smo njegove delav-ce: delav-ce: marka andreja in matevža. seznanili so nas z različnimi vrstami lesa s postopkom žaganja obre-zovanja obre-zovanja lubja ... spoznali pa smo se tudi z » lubadar-jem lubadar-jem . imeli smo se prijetno. gospodu capudru in ostalim se za obisk lepo za-hvaljujemo. za-hvaljujemo. tarik tarik in in luka luka 4. 4. c zahvala učiteljici diani šumenjak » življenje je kot knjiga sestavljena iz številnih poglavij je dejala učiteljica helena urbanija ob zaključku prireditve posvečene učiteljici diani šu-menjak. šu-menjak. namreč po desetih letih naše sredine po-učevanja po-učevanja na matični šoli na brdu v vrtcu medo na prevojah in na pš krašnja se kolegica diana podaja v nove izzive. zato smo ji zaposleni na pš krašnja skupaj z učenci in vrtčevskimi otroki pripravili krat-ko krat-ko kulturno slovo. najmlajši so zaplesali ples » biba- - buba- bajo zrecitirali » mojega prijatelja in zapeli pesem » sijaj sijaj sončece . četrtošolec tarik se je predstavil z avtorsko pesmijo vseh učencev 4. c z naslovom » novorojenček gaj . » ta veliki učenci so nato zaplesali ples na skladbo » kukarače prvo-šolčki prvo-šolčki in drugošolčki pa so učiteljico diano povabili medse in skupaj z njo zapeli pesmico » če si srečen . na koncu prireditve ji je vodja šole helena urbani-ja urbani-ja v imenu vseh tudi manjkajočih tretješolcev ki so ta dan preizkušali plavalne sposobnosti na pla-valnem pla-valnem tečaju voščila obilo uspeha in vsega dobre-ga. dobre-ga. učenec david ji je podaril » knjigo obogateno z se je pridružila tudi rav-nateljica rav-nateljica anja podlesnik ilustracijami in mislimi učencev vzgojiteljica urša pogačar pa ji je podarila drobno darilce in » večni šopek. slovesu
Navigation

Informator, št. 199, 2013 Home Informator, št. 199, 2013, page 18 Informator, št. 199, 2013, page 20

Edition Digital Links

Edition Digital Home Page
Follow Edition Digital on Twitter!
Friend Edition Digital on Facebook!
Edition Digital on LinkedIn
Edition Digital's YouTube channel

Edition Digital on Google Play Edition Digital on iTunes Edition Digital on Amazon KindleShortcuts


Navigation
Links
Back To Top