Informator, št. 199, 2013, page 31 

Informator, št. 199, 2013, page 31

Click here to open page 31 of full-featured digital publicationHighlights

Informator

št 199

2013

SKUPNOST

KRAJEVNAContent


društveni informator št. 199 šd krašnja - oktober 2013 31 bila navezana na sestro oba is-kreno is-kreno izgubila 1956. leta mamo pa 1980. leta. v prostem času je rada brala in reševala križan-ke. križan-ke. pomagala. že v mladosti je bila aktivna v družbenem življe-nju življe-nju v vasi. pogosto je pomagala na gasilskih veseli-cah. veseli-cah. smrti. morala obnavljati spodnje prostore. pogosto v starem domu mlinu ob radomlji v bli-žnjem bli-žnjem vrtu. v svoj dom je sprejela nečakinjo tatjano z dru-žino. dru-žino. v neposredni bližini pa je živel tudi sin z druži-no. druži-no. zdrava in bistra je dočakala visoko starost le za-dnja za-dnja razveseliti ter obeh pravnukov. nihče ni slutil da se njeno življenje izteka. za-dnjih za-dnjih z očetom mamo in brati. verjamem da je zdaj sreč-na. sreč-na. boži boži požar požar informativne drobtinice včasih se zgodi da po končanih prireditvah ko mora društvo za primerne označbe poti v naravnem okolju uporabiti najrazličnejše označbe in ostale pripomočke da nekateri od njih na teh mestih tudi ostanejo kar ni v skladu z etiko varovanja naravne-ga naravne-ga okolja. vsem ki bi na teh območjih slučajno našli ome-njene ome-njene pripomočke se opravičujemo in vljudno prosi-mo prosi-mo da jih osebno odstranite in primerno deponira-te deponira-te oz. jih dostavite v društveno pisarno ki bo od 8. novembra dalje odprta vsak petek od 18. do 19. ure. za morebitno sodelovanje se iskreno zahvaljujemo. izvršni odbor šd krašnja se je tudi letos dogovo-ril dogovo-ril da bomo v času od 15. decembra dalje ponovno obiskali vsa gospodinjstva kot doslej z namenom voščil in predaje skromnega darila in koledarja za leto 2014. pri akciji s pomočjo delnega plačila stro-škov stro-škov tudi letos sodeluje krajevna skupnost krašnja in še nekateri donatorji katerih imena bomo objavili v praznični številki informatorja. za darilo pripravljamo uporabno nakupovalno vrečko iz prijaznega materiala na kateri bo logotip društva. koledarčki pa bodo letos nekoliko drugač-ni. drugač-ni. odločili smo se za velikost ki bo primerna za hrambo v denarnici. prejeli pa jih bodo prav vsi člani obiskanega gospodinjstva. in še nekaj. tudi tokrat bodo koledarčki opremljeni z fotografijami posame-znih posame-znih vasi. večkrat smo že zapisali da smo vsem ki nas ob tej priložnosti nagradite s prostovoljnimi prispevki zelo hvaležni kajti s tem denarjem je šd krašnja omogočeno da v sodelovanju s ks krašnja in vsemi ostalimi društvi v ks v tekočem letu skupaj pripra-vimo pripra-vimo štiri do pet številk časopisa katerega vsebine prispevkov so že dolgo časa podrejena prav vsem pomembnejšim dogodkom ki tako ali drugače za-znamujejo za-znamujejo prav letošnja praznič-na praznič-na številka že 200. po vrsti!!! brata in nečakinjo ki je v prvih letih življenja in tudi kasneje nekaj časa živela pri njih. zelo rada je lepo skrbela. z mamo sta ljubeče in is-znamujejo is-znamujejo čas in življenje v naši lokalni skupnosti de-loma de-loma pa tudi v njeni bližini. ne gre prezreti da bo imela svojega sina in je zanj kreno skrbeli za maria mihelo in gili ki so pri njiju našli topel in varen dom. očeta je ke. že od mladosti je bila naročena na časopis in iz njih izrezovala pomembne vsebine predvsem pa romane. rada je potovala še posebej rada je šla na morje kjer je bila še letos. ko je bila že v pokoju je nekaj let preživela pri bratu v nemčiji kjer mu je cah. takoj po vojni se je včlanila v zb krašnja kjer je bila dolga leta aktivna članica. bila pa je tudi med prvimi ki se je včlanila v organizacijo rk v krašnji. v obeh organizacijah je ostala članica vse do svoje rada se je poveselila in znala biti zabavna. rada je kam šla. vedno si je našla kakšno delo. imela je veliko rož in lep ter urejen vrt. vse življenje je imela v svojem domu težave z vodo. ob večjih deževjih jim je radomlja poplavljala hišo in kar nekajkrat je s strahom in in bojaznijo je sprejela dejstvo o gradnji avtoceste. njen dom so morali porušiti. leta 2000 se je preselila v novega na drugem koncu vasi. težko se je navadila na novo okolje. v mislih je bila žnjem gozdu kjer je bilo polno ciklam na njenem dnja leta ko ji je opešal vid je potrebovala pomoč. zaradi slabega vida se je držala vse bolj doma. bila je vesela če jo je kdo obiskal najbolj pa je bila vesela vnukinje klavdije ki jo je vedno znala nasmejati in dnjih 10 dni je preživela v bolnici. pojemale so ji moči in v nedeljo 20. oktobra za vedno mirno zaspala in odšla na pot čez mavrico kjer jo je čakalo snidenje
Navigation

Informator, št. 199, 2013 Home Informator, št. 199, 2013, page 30 Informator, št. 199, 2013, page 32

Edition Digital Links

Edition Digital Home Page
Follow Edition Digital on Twitter!
Friend Edition Digital on Facebook!
Edition Digital on LinkedIn
Edition Digital's YouTube channel

Edition Digital on Google Play Edition Digital on iTunes Edition Digital on Amazon KindleShortcuts


Navigation
Links
Back To Top