Informator, št. 210, 2015, page 15 

Informator, št. 210, 2015, page 15

Click here to open page 15 of full-featured digital publicationHighlights

NOSKI

EUR

SSK

LETU

NAŠEContent


društveni informator št. 210 šd krašnja - december 2015 15 za slovenski pokal v kranju in sebenjah pri tržiču za kar je me-seca me-seca maja na svečanosti v kranju prejel priznanje za 2. mesto v skupni razvrstitvi omenjenega tekmovanja. s tekmo v kisovcu na 55 metrski napravi za pokal občine zagorje se je začela poletna sezona ki jo je jure odlično začel saj je bil med dečki do 15 let tretji. kmalu za tem pa je enaki mesti ponovil še dvakrat. najprej na pokalu tržič med dečki do 14. leta in na mednarodnem tednu skokov v kranju ( na gornji savi) v isti kategoriji. juretova športna pot pa je usmerjena tudi že na tekmova-nja tekmova-nja izven meja domovine. tam se na tekmah srečuje z vrstniki iz številnih drugih držav. eden od zelo uspešnih nastopov v tem letu sega v mesec avgust ko je naš mladi skakalec v med-narodni med-narodni konkurenci nastopil na 80 metrski skakalnici v hinter-zartnu. hinter-zartnu. najprej je bil uspešen v kvalifikacijah kasneje pa tudi na tekmi saj je med 44 tekmovalci zasedel odlično 11. mesto. le nekaj kasneje pa je bil v ruhpoldingu celo 5. kako veličastni so občutki stati na zmagovalnem odru in na ta način še enkrat več spoznati da trdo delo odrekanje in neizmerna volja niso bili zaman pa je jure spoznal v kisovcu ko se je na preizkušnji za slovenski pokal izkazal s 3. mestom kar so bile že 30. stopničke ki so si jih v sezoni skupaj z jure-tom jure-tom priskakali odlični mengšani. da gre za izjemno obetavnega športnika je jure močnik dokazal z zmago za pokal cockte saj je v mostecu ugnal vso konkurenco. ni manjkalo veliko pa bi meseca septembra na skakalnici v kranju lahko postal še državni prvak. bil je 2. in zadovoljiti se je moral s srebrno medaljo. če bi skok opravi s telemark pristankom njegova zmaga ne bi bila vprašljiva. pred mesecem dni se je jure udeležil svečane razglasitve in podelitve športnih priznanj v ljubnem ob savinji. podelili so mu zasluženo priznanje za osvojitev 2. mesta v skupni razvrsti-tvi razvrsti-tvi poletnih tekmovanj za slovenski pokal. za mladega športnika pa ni počitka. pred vrati je že nova zimska sezona v smučarskih skokih ki bo juretu zopet prine-sla prine-sla številne možnosti in priložnosti za uspešno nadaljevanje športne kariere. mami mojci in očetu tomažu pa enako veliko možnosti da mu bosta kot starša ki že dodobra poznata ko-liko ko-liko tudi njunega časa in ostalega je potrebno vlagati v sina da odrašča v sožitju s smučarskimi skoki ki mu ob pridnem učenju pomenijo veliko največ. želimo ti da boš ostal zdrav in da boš že v novem letu tudi velikokrat stopil na zmagovalne stopničke. želimo ti tudi da boš čim preje uspel varno izboljšati tudi svoj osebni rekord ki trenutno meri 1045 m. in želimo ti tudi da boš nekoč med tistimi junaki ki se povzpnejo na vrh zaletišča planiške velikan-ke velikan-ke in skupaj s tisoči gledalci iz vsega sveta uživajo dolgoletni slovenski športni ponos. srečno srečno jure! jure! še obvestilo ssk mengeš. vabimo vse ki bi se radi preizkusili v tem športu da pokličete na telefonsko številko 041 688 893 ( matija.) prva dva meseca bo-ste bo-ste imeli brezplačni trening. miha miha šimnovec šimnovec marjan marjan štrukelj štrukelj društveni mošnjiček športno društvo kra-šnja kra-šnja je tudi v iztekajočem se letu zbiralo prosto-voljne prosto-voljne prispevke ki smo jih v celoti namenili dru-štvu dru-štvu rdeči noski ki je humanitarna nevladna in nepridobitna organi-zacija organi-zacija s sedežem na bo-horičevi bo-horičevi ulici 17 v ljublja-ni. ljublja-ni. omenjeno društvo deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva in se ukvarja s pospeševanjem veselja do življenja za bolne in trpeče ljudi. društvo rdeči noski je tudi partner mednarodne organizacije klovnov zdravnikov ki delu-je delu-je v enajstih državah. kot vsako leto od dvanajst let doslej smo se v šd krašnja tudi v letu 2015 potrudili z zbiranjem prostovoljnih prispevkov na najrazličnejše načine o katerih smo vas sproti seznanjali s posebno rubriko v društvenem informatorju. na spletni strani www. krasnja. si pa smo tekoče objavljali tudi posamezna ime-na ime-na darovalcev in imena skupin ki so prisluhnila našemu pova-bilu. pova-bilu. vedno pa tudi seštevek trenutno zbranih prostovoljnih sredstev. pričakovali smo vsaj nekoliko širši odziv a k temu da ni-smo ni-smo zmogli zbrati načrtovanega zneska je potrebno vzroke iskati tudi v vedno večjem številu najrazličnejših aktivnosti v državi na tem področju kar je lahko tudi odraz spoznanja da je najrazličnejših socialnih problemov vedno več. šd krašnja je v ta namen od društva rdeči noski odku-pilo odku-pilo 50 kos. noskov iz pene v vrednosti 6000 eur. s prostovolj-nimi prostovolj-nimi prispevki pa smo do 10. decembra zbrali 23110 eur. sku-paj sku-paj torej 29110 eur. v trinajstih letih skupaj pa 9.48544 eur. vsem letošnjim darovalkam in darovalcem kakor tudi vsem ostalim ki ste našo akcijo podprli v prejšnjih letih - iskrena hvala! v novem letu pa štirinajsti mošnjiček odpiramo za potrebe naše lokalne skupnosti! v preteklosti smo se za tovrstno dobrodelno akcijo že od-ločali. od-ločali. pomagali smo ko rk krašnja za nakup daril in za bo-žično bo-žično – novoletne obiske ostarelih krajank in krajanov enkrat pa smo s prostovoljno zbranimi sredstvi že tudi sodelovali pri organizaciji srečanja ostarelih v naši fari. po nekaj letih je zagotovo prav da se z zbiranjem prosto-voljnih prosto-voljnih prispevkov v mošnjiček ponovno osredotočimo na našo bližino v ks krašnja in skušamo v kar najlepši luči z zbira-njem zbira-njem prostovoljnih prispevkov ponoviti nekoč že opravljeno. 231. 1o eur
Navigation

Informator, št. 210, 2015 Home Informator, št. 210, 2015, page 14 Informator, št. 210, 2015, page 16

Edition Digital Links

Edition Digital Home Page
Follow Edition Digital on Twitter!
Friend Edition Digital on Facebook!
Edition Digital on LinkedIn
Edition Digital's YouTube channel

Edition Digital on Google Play Edition Digital on iTunes Edition Digital on Amazon KindleShortcuts


Navigation
Links
Back To Top