Informator, št. 210, 2015, page 26 

Informator, št. 210, 2015, page 26

Click here to open page 26 of full-featured digital publicationHighlights

EKO

MLAJA

JOŽEF

FRANC

POGAČOContent


26 društveni informator št. 210 šd krašnja - december 2015 če bo le možno že med časom božično- novoletnih praznikov. vsem dobitnikom nagrad želimo prijetno sladkanje vsem preostalim sodelujočim pa se še enkrat iskreno zahvaljujemo za sodelovanje v upanju na nadaljnje sodelovanje. marjan marjan štrukelj štrukelj vabljeni k reševanju praznične nagradne križanke tudi izvirnost je lepa čednost! še predvsem tista ki nasta-ne nasta-ne z željo da bi se z njo poveselili številni ljudje. bližajo se leto-šnji leto-šnji božično – novoletni prazniki ki nas bodo ponovno spod-budili spod-budili k enemu najprijetnejših družinskih opravil – postavljanju jaslic in novoletnemu krašenju naših notranjosti in zunanjosti domov. za vse to kot to naredimo mi vsako leto družinsko poskr-bijo poskr-bijo tudi matožetovi iz krašnje. njihova izvirnost in poudarek k praznovanju najlepšega krščanskega praznika pa je že vrsto let tudi postavitev jaslic iz ličkanja na katere javni ogled nas vedno radi povabijo. – 20.30 ure! v krašnji. čas. neposre-dnemu neposre-dnemu ogledu. ne bo vam žal! podatki morajo biti obvezno napisani na priloženem kuponu! izmed vseh prejetih odgovorov bomo ponovno izžrebali pet dobitnikov » okusnih nagrad ki jih bo izdelala in spekla gospodinja minka gales. gre za t. i. pogačo » franc jožef. velja se potruditi zato lepo vabljeni k reševanju nagradne križanke! ko bomo v mesecu marcu prihodnje leto objavili pravilno rešitev gesla in imena dobitnikov omenjenega prehranskega izdelka bomo o eko kmetiji matožetovih zagotovo napi-sali napi-sali še marsikaj zanimivega. do takrat pa če želite o njihovem delu in ponudbi izvedeti kaj več že pred našim javljanjem pa jih lahko obiščete na naslovu: krašnja 26 1225 lukovica ali jih pokličite po telefonu 031 613 564. lahko pa tudi po elektronski pošti na naslov: kmetijaprmatozet@ gmail. com. morda ne bo odveč da vas ob tej priložnosti spomnimo na možnost obiska delavnice za kmečko peko v sku-pini sku-pini od 9- 12 oseb kajti spomlad bo kmalu tu in ta priložnost z njo že tudi. želimo vam obilo praznične zabave tudi z reševanjem na-gradne na-gradne križanke. marjan marjan štrukelj štrukelj postavljanje mlaja v torek 27.10 je na našem dvorišču zapela žaga in iz kuhinje se je vil vonj po zelju in pečenicah. sosedje in prijatelji so združili moči in postavili mlaj za štiridesetletnika mojega očija gregorja. na mlaj so obesili žleb in gasilsko čelado ter ob-vezno ob-vezno slovensko zastavo. ko pa je bilo delo opravljeno je bil čas za pogostitev. kot se spodo-bi spodo-bi za praznovanje štiridesetletnice smo se zabavali pozno v noč. h. h. r. r. tako bo tudi letos vse od 25. 12. 2015 do 8. 1. 2016 od 16.30 to prijetno nadaljevanje dolgoletne tradicije boste lahko spoznali in si jaslice ogledali že takoj po končani polnočni maši njihovega dolgoletnega prizadevanja nismo želeli prezreti tudi vsi tisti ki se trudimo pri ustvarjanju vsebin časopisa in-formator. in-formator. oglasili smo se na domačiji matožetovih z željo da bi tokratno praznično nagradno križanko posvetili prav njim. predvsem pa njihovi izvirnosti in prizadevanju pri postavitvi ja-slic ja-slic s katerimi bodo številnim zagotovo še polepšali praznični nekaj posameznih delčkov jaslic iz ličkanja boste prepo-znali prepo-znali že iz fotografij ki so objavljene v križanki. preostanek ali celoto pa če se boste v omenjenem času oglasili k neposre- poleg povabila k matožetovim pa vas vabimo tudi k re-ševanju re-ševanju praznične nagradne križanke ki v povezavi besed vodoravno in navpično ponovno skriva nagradno geslo ki ga pošljite do 11. marca 2016 na naslov šd krašnja ali ga oddajte v nabiralnik pri društveni pisarni. nagradno geslo z ostalimi sku-prijatelji sku-prijatelji bi sku-
Navigation

Informator, št. 210, 2015 Home Informator, št. 210, 2015, page 25 Informator, št. 210, 2015, page 27

Edition Digital Links

Edition Digital Home Page
Follow Edition Digital on Twitter!
Friend Edition Digital on Facebook!
Edition Digital on LinkedIn
Edition Digital's YouTube channel

Edition Digital on Google Play Edition Digital on iTunes Edition Digital on Amazon KindleShortcuts


Navigation
Links
Back To Top