Informator, št. 210, 2015, page 9 

Informator, št. 210, 2015, page 9

Click here to open page 9 of full-featured digital publicationHighlights

TIČ

LETO

NOVO

BOŽIČ

BEGUŠContent


društveni informator št. 210 šd krašnja - december 2015 9 pohodniki ki so opravili v tem drugem delu vsaj en pohod in so se vpisali v knjigo zunaj ali v gostilni ter so izpolnili vpisni listek in ga odložili v lesen gojzar: zakrajšek franc 45 andrejka tomaž 41 štrukelj marjan 26 antonin vera 14 zakrajšek boštjan 12 tič dar-ko dar-ko 10 novak andrej 8 andrejka mira 6 novak špela 6 beguš tič mojca zakrajšek marija po 3 čebulj maruša in mežnaršič ela 2 po en pohod pa so opravili čebulj janez urankar milena štrukelj bori barlič matej jamšek jure mežnaršič aleš mežnaršič lev štrukelj nina in kogovšek patricija. skupno pa je vrstni red sledeč: zakrajšek franc 97 andrejka tomaž 67 štrukelj marjan 60 antonin vera 35 zakrajšek boštjan 31 no-vak no-vak andrej 26 maselj katarina 20 andrejka mira 19 tič darko 11 novak špela 6 beguš tič mojca zakrajšek marija čebulj maruša čebulj janez župančič primož 4 urankar milena in štrukelj bori 3 mežnaršič ela uran-kar uran-kar vinko dolinšek matic dolinšek damjana po 2 po en pohod pa so opravili barlič matej jamšek jure mežnaršič aleš mežnaršič lev štrukelj nina kogovšek patricija maselj francka žavbi tič mojca dolinšek primož čebulj neža podkoritnik jelka dolinšek lucija novak ljuba. ob koncu pisanja prispevka pa vsem vesel božič in srečno novo leto 2016. boštjan boštjan zakrajšek zakrajšek romanje k mariji zvezdi na novo štifto mogoče naslov ni najbolj ustrezen pa vendar saj ni po-membno po-membno ali je šlo za romanje ali za navaden pohod ali pa zgolj za počastitev spomina utopitve krašenjske županje in več krašnjanov ki so davnega leta 1805 v noči na veliki šma-ren šma-ren tragično preminuli v silovitem neurju ki je zajelo romar-sko romar-sko središče na novi štifti kot je v črtici stara korenina krašin-skih krašin-skih županov zapisal josip podmilšak – andrejčkov jože. prvo cerkev na metuljskem hribu v novi štifti so postavili med letoma 1558 – 1560 ker so se tu zgodili razni čudeži. po požaru leta 1850 so zgradili sedanjo cerkev ki jo je leta 1854 posvetil škof anton martin slomšek. na romanje na novo štifto se tudi dandanašnji številni sovaščani odpravijo na dan pred velikim vrnemo. šmarnom. eni peš drugi z avtom. do tja vodijo številne poti. tisti ki se odpravijo peš se domov običajno pripeljejo. marjan france jože in avtor tega zapisa smo se odloči-li odloči-li da se v istem dnevu peš tudi
Navigation

Informator, št. 210, 2015 Home Informator, št. 210, 2015, page 8 Informator, št. 210, 2015, page 10

Edition Digital Links

Edition Digital Home Page
Follow Edition Digital on Twitter!
Friend Edition Digital on Facebook!
Edition Digital on LinkedIn
Edition Digital's YouTube channel

Edition Digital on Google Play Edition Digital on iTunes Edition Digital on Amazon KindleShortcuts


Navigation
Links
Back To Top