Radar št. 351 december 2007, page 3 

Radar št. 351 december 2007, page 3

Click here to open page 3 of full-featured digital publicationHighlights

radar

EUR

AUD

SIT

Tr`Content


december 2007 { tevilka 351 vsebina 18 petra grujičić peklenski alcatraz prvega julija 1934 je alcatraz za katerim je bila že dolga zgodovina dobil prve zapornike odkar je otok zapustila vojska. može ki so v drugih ameriških zaporih zaradi napadov posilstev in pobegov veljali za nevarne so ob pri-hodu pri-hodu na otok naložili na majhen poltovornjak in jih odpeljali na vrh hriba. tam jih je čakal prvi upravnik zapora james a. johnston jih popisal jim dodelil osnovne potrebščine in jim dovolil da so se lahko na hitro stuširali. potem so prenehali biti ljudje. 2 marjan horvat neuničljiva julija timošenko 32 borut pust kraljica rocka tina turner 44 peter seunig grad colditz - taborišče za zlobne fante 68 gašper tominc šestdnevna vojna na bližnjem vzhodu uvodnik potem ko boste prebrali to številko radarja boste najbrž še bolj cenili svobodo. to pot smo namreč kar dve temi namenili zapornikom. eno tistim ki so pristali v najbolj zloglasnem in najbolj razvpitem zaporu v zda v alcatrazu. in še drugo tistim katerih zgodbe ostajajo bolj ali manj neznane čeprav so bile prav tako krute in žalostne kot tiste prve. grad colditz na saškem je med drugo svetovno vojno namreč » gostil vse tiste ujete zavezniške oficirje ki so že poskušali pobegniti iz drugih taborišč in so jih pri tem ujeli. nežnejšim dušam bo najbrž bližje življenjska zgodba neuničjive tine turner. za tiste ki prisegajo na aktualnost pa smo pripravili prispevek o ukrajinski » plinski princesi juliji timošenko ki ji celo kolegi priznavajo da je edini pravi moški med ukrajinskimi politiki. gotovo pa bo marsikoga pritegnil tudi zapis o dogajanju na bližnjem vzhodu med šestdnevno vojno. vzemite si čas za branje! uredništvo revija za ljubitelje dobrega branja izhaja mese~ no naslednja { tevilka izide: 20. 12. 2007 izdajatelj: enapsa d. o. o. pre{ ernova 3 1000 ljubljana direktor: igor p{ enica glavna in odgovorna ured-nica ured-nica ter redaktorica: branka gruji~ ić p{ enica oblikovanje in grafi~ na priprava: citadela d. o. o. naslov uredni{ tva: revija radar dunajska 5 p. p. 29 1509 ljubljana radar@ enapsa. com www. revija- radar. com tr` enje: radar@ enapsa. com prodaja in naro~ nine: delo revije kolpotra` a dunajska 5 1509 ljubljana tel.: ( 01) 473 81 23 ( 01) 473 81 24 radar je za{~ itena blagovna znamka dru` be delo revije d. d. na podlagi zakona o davku na dodano vrednost ( uradni list rs { t. 89/ 98) sodi revija med proizvode za katere se obra~ unava in pla~ uje davek na dodano vrednost po stopnji 85%. posamezni izvod stane 292 eur / 69975 sit. cene za tujino: 50 eur 79 usd 101 aud tisk: delo tiskarna d. d. dunaj-ska dunaj-ska 5 ljubljana datum natisa: dva dni pred izidom natisnjeno v 7.300 izvodih. issn 1580- 7673
Navigation

Radar št. 351 december 2007 Home Radar št. 351 december 2007, page 2 Radar št. 351 december 2007, page 4

Edition Digital Links

Edition Digital Home Page
Follow Edition Digital on Twitter!
Friend Edition Digital on Facebook!
Edition Digital on LinkedIn
Edition Digital's YouTube channel

Edition Digital on Google Play Edition Digital on iTunes Edition Digital on Amazon KindleShortcuts


Navigation
Links
Back To Top