Radar št. 351 december 2007, page 6 

Radar št. 351 december 2007, page 6

Click here to open page 6 of full-featured digital publicationHighlights

radar

SPLETNIContent


4 julija timo 􀆆 enko spletni radar www. revija- radar. com dobila priložnost da ob podpori poslancev naše ukrajine in skupaj z litvinovim blokom ( 42 od-stotka) od-stotka) ter morebiti tudi s socialisti ( 32 odstotka) oblikuje vlado medtem ko se mora dosedanji predsednik vlade janukovič ( 32 odstotkov) po-sloviti po-sloviti od oblasti in pristati v opoziciji čeprav je njegova stranka regij najmočnejša parlamentarna stranka. mlada julija kdo je in v kakšnih okoliščinah se je oblikovala prva dama ukrajine in » edini moški med ukra-jinskimi ukra-jinskimi politiki kakor jo opisujejo njeni prijatelji in nasprotniki? izhaja iz industrijskega bazena dnjepropetrovsk ki je bil dolgo časa valilnica kadrov tudi v nekdanji sovjetski zvezi. v času sovjetskega obdobja je to ukrajinsko mesto zaradi bližnjih nahajališč premoga železne in drugih rud postalo največje ukrajinsko industrij-sko industrij-sko središče z več kot milijonom prebivalcev. za njeno bliskovito politično in poslovno kariero je ta okoliščina pomembna saj se je v svojem rojst-nem rojst-nem mestu kot diplomirana ekonomistka soočala z neučinkovitostjo togega sovjetskega sistema in tudi preko delovanja v komunistični mladinski organizaciji spoznala potrebne vzvode za napre-dovanje. napre-dovanje. prebivalci dnjepropetrovska so večinoma rusi in ruski jezik je v mestu prevladoval v primerjavi s podeželjem kjer so uporabljali bodisi ukrajinski jezik bodisi mešanico ruskega in ukrajinskega. zaradi svoje industrijske moči je bilo mesto po-membno po-membno politično središče. v sovjetskih časih se je v njem oblikoval klan mestnih funkcionarjev direktorjev velikih podjetij in državnih funkci-onarjev funkci-onarjev ki mu je načeloval dolgoletni voditelj sovjetske zveze leonid brežnjev ki je sovjetsko zvezo upravljal od leta 1964 do smrti leta 1982 in je bil prav tako doma iz tega mesta. brežnjev je julija po volitvah oktobra 2007 ko je njen blok dobil najve 􀆏 glasov med prozahodno usmerjenimi strankami.
Navigation

Radar št. 351 december 2007 Home Radar št. 351 december 2007, page 5 Radar št. 351 december 2007, page 7

Edition Digital Links

Edition Digital Home Page
Follow Edition Digital on Twitter!
Friend Edition Digital on Facebook!
Edition Digital on LinkedIn
Edition Digital's YouTube channel

Edition Digital on Google Play Edition Digital on iTunes Edition Digital on Amazon KindleShortcuts


Navigation
Links
Back To Top