Radar št. 303 december 2003, page 15 

Radar št. 303 december 2003, page 15

Click here to open page 15 of full-featured digital publicationHighlights

radar

Me{

Pu{~

Zato~

Prepri~Content


alkimija 13 spletni radar www. revija- radar. com » resnice se ne sme pokazati kar vsakemu pros-taku pros-taku kajti potem bi ta za filozofa najsvetej{ a stvar postala najbolj izkori{~ ana stvar na svetu. sir george ripley kanonik bridlingtonske katedrale v yorkshiru je alkimijo dojemal malce druga~ e kot ve~ ina njegovih sodobnikov. zanj je bila to ne le materialna ampak tudi spiritualna znanost. trdil je da alkimija opisuje mo‘ nost kako naj bi se ~ love{ ki duh vrnil k bogu torej k izvoru vsega. leta 1471 je napisal delo me{ anica alkimije in ga posvetil kralju edvardu iv. pisni viri navajajo da je vite{ kemu redu sv. janeza priskrbel denarna sredstva in sicer s kamnom modrosti ki ga je sam ustvaril. v { estnajstem stoletju je t. i. » ~ rni menih pier-ce pier-ce napisal knjigo o kamnu modrosti: » vzemite zemljino zemljo zemljino mater ( zemljino vo-do) vo-do) zemljin ogenj in vodo iz lesa. vse to mora le‘ ati skupaj potem pa mora spet biti lo~ eno. alkimisti~ no zlato je narejeno iz treh ~ istih du{ o~ i{~ enih kot kristal. telo sede‘ du{ e in duh se zdru‘ ijo v kamen v katerem ni pokvarjenosti. ta se mora vre~ i v ‘ ivo srebro ki bo tako postalo zlato najve~ je vrednosti. pred vami je podroben recept kako si pridobiti neomejeno bogastvo - ~ e ga boste znali razvozlati. marca leta 1583 je poljski princ in grof pa-latinski pa-latinski adalbert alask obiskal dvor kraljice eli-zabete eli-zabete in tam spoznal dva najbolj znana alki-mista alki-mista { estnajstega stoletja dr. deeja in edwarda kellyja. prepri~ al ju je da sta odpotovala z njim najprej v krakov nato pa { e v prago saj se je nadejal da ga bo cesar rudolf ii. bogato nagradil ker mu je pripeljal tako znana gosta. toda cesarja rudolfa alkimija ni zanimala zato sta u~ enjaka delovala na svojo roko in v pragi zbudila veliko zanimanja. leta 1586 je pape‘ sikst v. izdal odlok po katerem sta morala zbe‘ ati iz prage. zato~ i{~ e sta na{ la v trebonjskem gradu v bo-hemiji bo-hemiji kot gosta grofa rosenberga podkralja te de‘ ele. kelly je pred pri~ ami iz pol un~ e ‘ ivega srebra naredil skoraj un~ o naj~ istej{ ega zlata. grof ro-senberg ro-senberg je prepri~ al cesarja rudolfa ii. da je razveljavil pape{ ki odlok kelly se je vrnil v prago dee pa se je odpravil nazaj v anglijo. kellyju se je pri cesarju rudolfu dobro godilo. dobil je veliko nagrad vite{ ki naslov zemljo v dosmrtno last ter popolno svobodo gibanja. cesar bi te takrat najvi{ je ~ asti le te‘ ko podelil nekemu neznancu kljub temu da je zanj zastavil besedo sam podkralj bolj verjetno je da je kelly pred njim ponovno pokazal kako se dobi zlato. cesar rudolf si je od alkimista veliko obetal a ker mu kelly ni znal ali ni hotel v vsem ustre~ i je padel v nemilost. rudolf ii. ga je vrgel v je~ o na gradu purglitz v bli‘ ini prage in tam je ostal do leta 1551. takrat mu je cesar dal { e eno prilo‘ nost. kelly je ni izkoristil in spet je pristal v je~ i. leta 1595 je poskusil pobegniti a je padel in se ubil. iz sedemnajstega stoletja je znan thomas vau-ghan vau-ghan ki je uporabljal tudi psevdonim eugenius philasthes ( ali tudi eireneus philalethes). napisal je na ducate pomembnih del o alkimiji med najbolj znanimi so odprt vhod v kraljevo zaprto pala~ o obnovljeni ripley bistvo alkimije me-tallorum me-tallorum metamorphosis brevis manuductio ad rubinem coelestum in fone chemicae veritatis. vaughanova dela spet opisujejo alkimijo kot duhovni prehod k izvoru vsega gibanja torej k arabski alkimist prou~ uje smaragdno tabelo. pred njim stoji njegov cilj eliksir mladosti. orli pomenijo ( po nekaterih trditvah) uspe{ ne sublimacije elementov ki jih je treba opraviti da dobimo eliksir. pu{~ ice pomenijo stabilnost snovi ki jo dobimo po vsaki sublimaciji.
Navigation

Radar št. 303 december 2003 Home Radar št. 303 december 2003, page 14 Radar št. 303 december 2003, page 16

Edition Digital Links

Edition Digital Home Page
Follow Edition Digital on Twitter!
Friend Edition Digital on Facebook!
Edition Digital on LinkedIn
Edition Digital's YouTube channel

Edition Digital on Google Play Edition Digital on iTunes Edition Digital on Amazon KindleShortcuts


Navigation
Links
Back To Top