Radar št. 303 december 2003, page 18 

Radar št. 303 december 2003, page 18

Click here to open page 18 of full-featured digital publication



Highlights

radar

kamen

pomo~

alkimisti~



Content


16 alkimija spletni radar www. revija- radar. com pobegnil s pomo~ jo poljskega u~ enjaka sendi-vogiusa. sendi-vogiusa. temu je zaupal skrivnost vendar { ele nekaj dni pred smrtjo. alkiminja v 17. in 18. stoletju jean baptista van helmont u~ enec znanega paracelsusa je prvi u~ il da je pravi namen alki-mije alki-mije priprava najrazli~ nej{ ih zdravil za ~ love{ ko telo. van helmont je bil zaradi svojih globokih filozofskih razglabljanj znan kot » medicinski descartes bil pa je tudi priznan alkimist. v delu de natura vitae eternae je zapisal: » videl sem kamen modrosti in se ga dotaknil ve~ kot enkrat. barve je enake kot ‘ afran v prahu a je te‘ ek in sijo~ kot steklo. dali so mi neko~ ~ etrt un~ e tega prahu. osmino un~ e sem zme{ al z osmimi un~ ami ‘ ivega srebra in stalil v talilnem loncu. rezultat je bilo osem un~ naj~ istej{ ega zlata. van hel-mont hel-mont se je pri tridesetih letih umaknil v samoten grad blizu bruslja in tam ‘ ivel vse do smrti. oko-lica oko-lica ni vedela s ~ im se ukvarja in kdo je. v za-piskih za-piskih ki so jih na{ li po njegovi smrti se najve~ ukvarja z alkimijo opisal je tudi ve~ ~ ude‘ nih ozdravitev ki jim je bil pri~ a in pri katerih so uporabili alkimisti~ na spoznanja. irski gospod imenovan butler ki je bil zaprt v gradu vilvord v flandriji je tam kmalu postal znan zaradi nenavadnih zdravil ki jih je izdeloval po alki-misti~ alki-misti~ nih na~ elih. ozdravil je sojetnika nekega bretonskega meniha ki ga je mu~ il { en. dal mu je piti mandljevo mleko v katerega je pomo~ il kamen modrosti. van helmont je skupaj s { e nekaj povabljenci prihitel v grad in opazoval kako je butler ozdravil starej{ o ‘ ensko ki jo je mu~ ila migrena. naredil ni ni~ drugega kot pomo~ il kamen modrosti v olivno olje in jo s tem oljem mazilil po glavi. v gradu je prebivala tudi opa-tinja opa-tinja ki je ‘ e osemnajst let trpela za paralizo prstov na rokah. butler ji je nekajkrat polo‘ il kamen modrosti na jezik in njene te‘ ave so ~ u-de‘ u-de‘ no izginile. v @ ivljenju alkimisti~ nih filozofov ( objav-ljeno objav-ljeno leta 1815) je zapisano da je pred ujet-ni{ ujet-ni{ tvom v vilvordu butler u‘ ival velik sloves v londonu tam je pretvarjal kovine v navzo~ nosti kralja. u~ il se je v arabiji kamor je pri{ el po nenavadnem spletu okoli{~ in. ladjo na kateri je potoval so napadli arabski pirati zajeli potnike in jih prodali v su‘ enjstvo. butlerja je kupil neki mojster alkimije in postal je njegov pomo~ nik. potem je u{ el in s seboj poleg ogromne zaklad-nice zaklad-nice znanja vzel nekaj alkimisti~ nih sestavin. alkimist dennis zachare v svojih spominih pripoveduje o nadvse zanimivem lovu na kamen eno samo kovino ali sestavino lahko v alkimiji zapi{ emo na { tiri ali { e ve~ na~ inov. to branje alkimisti~ nih zapisov { e dodatno zaplete.




Navigation

Radar št. 303 december 2003 Home Radar št. 303 december 2003, page 17 Radar št. 303 december 2003, page 19

Edition Digital Links

Edition Digital Home Page
Follow Edition Digital on Twitter!
Friend Edition Digital on Facebook!
Edition Digital on LinkedIn
Edition Digital's YouTube channel

Edition Digital on Google Play Edition Digital on iTunes Edition Digital on Amazon Kindle



Shortcuts


Navigation
Links
Back To Top