Radar št. 303 december 2003, page 49 

Radar št. 303 december 2003, page 49

Click here to open page 49 of full-featured digital publicationHighlights

radar

Me{~

Pri~

Neko~

Najhuj{Content


neko~ je bil divji zahod 47 spletni radar www. revija- radar. com leta 1880 je pri{ el v tombstone { e ~ etrti brat 28- letni morgan delavec in ob~ asno policist sicer pa zelo vro~ ekrven fant. takoj se je zaposlil kot oboro‘ en spremljevalec po{ tne ko~ ije do tucsona ki je bil oddaljen enajst ur vo‘ nje ob- ~ asno pa je delal tudi pri mestni policiji. kmalu so bratje dobili okrepitev - pridru‘ il se jim je wyattov prijatelj iz starih ~ asov 28- letni doc holliday nekdaj zobozdravnik zdaj pa strasten kvartopirec alkoholik tuberkulozni bolnik vzkipljiv in hladnokrven vedno priprav-ljen priprav-ljen na ubijanje. tombstone se je uspe{ no razvijal. dvajsetim salunom se je pridru‘ ilo nekaj bolj{ ih restavracij v bird cage theatru so uprizarjali komedije in vse je kazalo na to da v mestu vlada blagostanje. bird cage theatre je bil najbolj nor lokal v tombstonu. gostom je nudil obilo zabave od uvo‘ enih varietejskih programov do prostitutk. lastnika sta sicer vljudno prosila svoje goste naj v lokalu ne uporabljajo strelnega oro‘ ja toda kljub temu je bil strop lokala kmalu preluknjan z ve~ kot 100 kroglami po{ kodovana je bila celo slika popularne orientalske plesalke fatime. mrtvih tu niso nikoli pre{ tevali. neki gost je pozneje zatrjeval da je bil pri~ a streljanju v katerem je umrlo dvanajst ljudi. neki drugorazredni ~ arovnik je gostom za-trjeval za-trjeval da je sposoben z zobmi ujeti izstreljeno kroglo. njegov pomo~ nik je streljal nanj s praz-nimi praz-nimi naboji ~ arovnik pa je pljuval krogle iz ust. nenadoma je eden od gostov potegnil pi{ tolo in zaklical ~ arovniku: » ujemi to kroglo profesor! na sre~ o je priseben mo‘ ak razgraja~ a zgrabil za roko krogla je zgre{ ila cilj ~ arovnik pa je na vrat na nos pobegnil iz lokala. v tombstonu so vladale grobe navade vendar do kak{ nih ve~ jih ekscesov ni prihajalo. da bi v mestu obveljala red in mir je bilo potrebno dvoje: uveljaviti zakon s trdo roko in imeti vpliv v mestnem podzemlju. brata vigil in wyatt earp sta imela oboje kar je bila zanju velika prednost ki sta jo hotela ~ im bolj izkoristiti - ~ e je bilo treba tudi z revolverjem. me{~ ani in kavboji pri~ akovati je bilo da si bosta brata kmalu nakopala veliko sovra‘ nikov. najhuj{ i med njimi so bili lastniki ran~ ev kavboji in konjski tatovi ki so prebivali zunaj mesta. njihovo sovra{ tvo je { e pod‘ igala antipatija ki obi~ ajno prevladuje v odnosih med mestom in pode‘ eljem. zanje so bili prebivalci tombstona novinci vsiljivci mesto pa packa na do nedavnega svobodni in prazni preriji. me{~ ani so bili po njihovem mne-nju mne-nju divjaki ki se ne menijo za red in mir in pre-hitro pre-hitro zgrabijo za revolver predvsem kadar preve~ globoko pogledajo v kozarec v katerem izmed salunov. kmalu se je izkazalo da jedro staro-selcev staro-selcev tvorita dve skupini bratov: clantonovi in mclauryjevi. bili so prijatelji in ob reki san pedro gojili ‘ ivino ko tombstona { e ni bilo. zdaj so ob~ asno prihajali v mesto in tam prodajali ‘ ivino ki so jo ve~ inoma nakradli ~ ez mejo v mehiki. najbolj divji med brati clanton ikom pinea-som pinea-som in billyjem je bil ike ta se je tudi najpogost-eje najpogost-eje zabaval v mestu. wyatt earp je postal pozoren nanj ko so mu ukradli konja ki je veljal za naj-hitrej{ naj-hitrej{ ega v mestu. ko ga je ~ ez nekaj mesecev na{ el je na njegovem hrbtu sedel billy clanton. trije bratje earp in doc holliday udele` enci streljanja pri o. k. corralu
Navigation

Radar št. 303 december 2003 Home Radar št. 303 december 2003, page 48 Radar št. 303 december 2003, page 50

Edition Digital Links

Edition Digital Home Page
Follow Edition Digital on Twitter!
Friend Edition Digital on Facebook!
Edition Digital on LinkedIn
Edition Digital's YouTube channel

Edition Digital on Google Play Edition Digital on iTunes Edition Digital on Amazon KindleShortcuts


Navigation
Links
Back To Top