Radar št. 303 december 2003, page 50 

Radar št. 303 december 2003, page 50

Click here to open page 50 of full-featured digital publicationHighlights

radar

Bli‘

Neko~Content


48 neko~ je bil divji zahod spletni radar www. revija- radar. com bratje clanton in mclaury so lahko nemoteno in nekaznovano kradli ‘ ivino zato ker so imeli prijatelja na pravem mestu. to je bil john behan okrajni { erif obmo~ ja cochise katerega glavno mesto je bil tombstone. bli‘ ale so se volitve za okrajnega { erifa in behan je vedel da bo izvo-ljen izvo-ljen le ~ e bo imel podporo kavbojev. virgil earp ki je kot mestni { erif poveljeval mestni policiji in wyatt earp ki se je nameraval potegovati za polo‘ aj okrajnega { erifa sta bila torej njegova tekmeca. s~ asoma se je zavist med earpi in kavboji spremenila v pravo sovra{ tvo. julija 1881 je behan aretiral doca hollidaya ker je ob napadu na po{ tno ko~ ijo nekaj milj iz mesta ubil ko~ i-ja‘ i-ja‘ a. zaradi pomanjkanja dokazov so obto‘ bo umaknili vendar doc holliday ni bil ~ lovek ki bi odpu{~ al. poleg tega so earpe jezile govorice da so prav oni organizirali napad na po{ tno ko- ~ ijo saj je bil njihov brat morgan zaposlen v prevozni{ kem ko~ ija{ kem podjetju. earpi okrajnemu { erifu niso ostali dol‘ ni. sep-tembra sep-tembra 1881 je virgil earp namestnik mestnega { erifa ukazal aretirati behanovega pomo~ nika zaradi napada na po{ tno ko~ ijo. ike clanton in frank mclaury sta takoj prihitela v tombstone da bi pomagala prijatelju. mclaury je besnel in preklinjal ter rekel morganu earpu: » ^ e me bo{ kdaj zasledoval me ne bo{ nikoli dobil. na tak{ en javni izziv so se earpi morali od-zvati. od-zvati. petindvajsetega oktobra sta pri{ la v mesto ike clanton in tom mclaury naslednji dan naj bi se jima pridru‘ ila { e billy clinton in frank mclaury. hoteli so pobrati denar ki so ga zaslu- ‘ ili s prodajo ‘ ivine in se hkrati v mestu malo poveseliti. ike je za~ el popivati ‘ e proti ve~ eru in okoli ene ure pono~ i pri{ el v salun alhambra da bi se najedel. tam pa je naletel na wyatta in morgana earp ter doca hollidaya. temu je po-gled po-gled na sovra‘ nika pognal kri v glavo stopil je ulica v mestu tombstone
Navigation

Radar št. 303 december 2003 Home Radar št. 303 december 2003, page 49 Radar št. 303 december 2003, page 51

Edition Digital Links

Edition Digital Home Page
Follow Edition Digital on Twitter!
Friend Edition Digital on Facebook!
Edition Digital on LinkedIn
Edition Digital's YouTube channel

Edition Digital on Google Play Edition Digital on iTunes Edition Digital on Amazon KindleShortcuts


Navigation
Links
Back To Top