Radar št. 303 december 2003, page 53 

Radar št. 303 december 2003, page 53

Click here to open page 53 of full-featured digital publicationHighlights

radar

Ni~

Neko~

Polo‘

Zasli{Content


neko~ je bil divji zahod 51 spletni radar www. revija- radar. com so jih ovirale hi{ e. samo ritensko so se lahko pomikali saj je bil tam prazen prostor in odprti hlevi o. k. corrala. toda tam niso imeli kritja. ^ eprav so bili v neugodnem polo‘ aju so prvi prijeli za oro‘ je. zasli{ al se je znani klik- klak billy clanton in frank mclaury sta napela vsak svoj revolver. » stoj predajte nam svoje kanone jim je zaklical virgil earp. nekdo je zakri~ al: » pasji sin! in zasli{ ali so se prvi streli. billy clanton je nameril proti wyattu earpu vendar se ta ni zmenil zanj ampak je za~ el stre-ljati stre-ljati na franka mclauryja najbolj{ ega strelca v nasprotni skupini. billy je zgre{ il wyatta ta pa je zadel svojo tar~ o v trebuh in frank mclaury se je opotekel po cesti. ko je tom maclaury videl da je njegov brat ranjen si je razpel jopi~ zavpil: » ni~ nimam in se skril za konja franka mclauryja. billy clanton je bil naslednja ‘ rtev. morgan earp ga je zadel v desno zapestje in potem { e v prsi. zamajal se je in padel vznak. [ e vedno je bil ‘ iv. z levico je prijel revolver in streljal naprej. ike clanton je ‘ e ob prvih strelih planil nad wyatta in ga zgrabil za roko. ko je ta videl da ike nima oro‘ ja ga je odrinil in rekel: » streljaj ali izgini. ike je hitro stekel stran in izginil za hlevi o. k. corrala. doc holliday je sicer streljal za njim vendar ga je zgre{ il. tekel je na vso mo~ in se nazadnje skril v dvorano za ples. tudi tom mclaury ni imel ve~ kritja saj se je konj franka mclauryja za katerim se je skrival spla{ il in zdrvel po cesti navzdol. doc holliday je ustrelil proti njemu in ga zadel v prsi. tom se je opotekel na ulico fremont in se slednji~ zru{ il. polo‘ aj je bil zdaj jasen. ike clanton je zbe‘ al trije kavboji so bili ranjeni vendar se dva med njimi { e nista predala. prvi med earpi ki jo je skupil je bil virgil. ta se streljanja ni udele‘ il ~ eprav je imel revolver. krogla ga je zadela v me~ a sesedel se je le tri metre od billyja clan-tona clan-tona ki je { e zmeraj streljal. tudi frank mclaury { e ni odnehal ~ eprav je bil ranjen v trebuh. ko je dva metra stran zagledal doca hollidaya je napel revolver in ustrelil proti njemu. hkrati z njim je spro‘ il doc. mclaury se je zvil v dve gubi saj ga je krogla zadela pod u{ esom doc holliday pa je bil zadet v bok. ljudje so govorili da je doca zelo te‘ ko zadeti ker je od pija~ e in tuberkuloze tako suh da ga s strani skoraj ni mogo~ e videti. franku mclauryju je uspelo. billy clanton ki je sprva upal da do streljanja ne bo pri{ lo je spro‘ il zadnji strel na kavboje in zadel morgana earpa v ramo. takrat sta skoraj so~ asno proti njemu ustrelila morgan in wyatt earp in ga zadela pod rebri. toda billy ni hotel odnehati kljub temu da je umiral. napenjal je kavboji z de` ele niso marali mestnih prebivalcev.
Navigation

Radar št. 303 december 2003 Home Radar št. 303 december 2003, page 52 Radar št. 303 december 2003, page 54

Edition Digital Links

Edition Digital Home Page
Follow Edition Digital on Twitter!
Friend Edition Digital on Facebook!
Edition Digital on LinkedIn
Edition Digital's YouTube channel

Edition Digital on Google Play Edition Digital on iTunes Edition Digital on Amazon KindleShortcuts


Navigation
Links
Back To Top