Radar št. 303 december 2003, page 65 

Radar št. 303 december 2003, page 65

Click here to open page 65 of full-featured digital publicationHighlights

radar

Me{~

Neko~Content


neko~ je bil divji zahod 63 spletni radar www. revija- radar. com spla{ il in lastnika vlekel nekaj deset metrov po tleh preden je temu uspelo osvoboditi nogo iz stremena. frank je obrnil konja in prihitel bratu na pomo~. jesse je sko~ il na njegovega konja in skupaj sta oddirjala iz mesta. tako na tesno jima { e nikoli ni { lo. jessejevega konja so prepoznali in oba brata razglasili za izob~ enca. jesse je takrat pisal ured-ni{ ured-ni{ tvu ~ asopisa kansas city times in zanikal da bi ropal banke. » po koncu vojne sem vedno ‘ ivel kot miren dr‘ avljan in spo{ toval zakone zdru- ‘ enih dr‘ av je zapisal na koncu. s tem se je za~ ela neke vrste reklamna kampanja bratov ja-mes. ja-mes. ob vsakem novem ropu je jesse pisal ~ asopisu in zatrjeval da sta z bratom nedol‘ na. ^ asopis naklonjen ju‘ nim dr‘ avam se je zavzel za njiju in ju opisoval kot vojna heroja ki ju dr‘ ava pre-ganja pre-ganja ker sta se med gverilci borila na strani juga. brata sta se naravnost trudila da bi se vest o njuni slavi raz{ irila ~ im dlje. banko v corydonu sta na primer oropala takrat ko je ve~ ina me{~ anov poslu{ ala pred cerkvijo politi~ ni govor. zamas-kirana zamas-kirana sta odjahala k cerkvi prekinila govor in prisotnim sporo~ ila: » pravkar sva bila v banki in iz nje vzela vse va{ e dolarje. me{~ ani so ostali z odprtimi usti roparja pa sta jih s klobukom v roki vljudno pozdravila in odjahala. ^ lani tolpe bratov james brezglavo dirjajo po ulicah northfielda da bi ube` ali pred kroglami odlo~ nih me{~ anov. bob ford je zahrbtno ustrelil jesseja jamesa.
Navigation

Radar št. 303 december 2003 Home Radar št. 303 december 2003, page 64 Radar št. 303 december 2003, page 66

Edition Digital Links

Edition Digital Home Page
Follow Edition Digital on Twitter!
Friend Edition Digital on Facebook!
Edition Digital on LinkedIn
Edition Digital's YouTube channel

Edition Digital on Google Play Edition Digital on iTunes Edition Digital on Amazon KindleShortcuts


Navigation
Links
Back To Top