Radar št. 303 december 2003, page 67 

Radar št. 303 december 2003, page 67

Click here to open page 67 of full-featured digital publicationHighlights

radar

Ob~

Neko~

james

brataContent


neko~ je bil divji zahod 65 spletni radar www. revija- radar. com vidcev pa so si mo~ no nasprotovale. lastnik pinkertonove detektivske agencije je bil nezado-voljen nezado-voljen z neuspehom svojih detektivov zato je v kansas cityju odprl podru‘ nico. tudi tam niso imeli sre~ e. v samo enem tednu so trije pin-kertonovi pin-kertonovi mo‘ je izgubili ‘ ivljenje. enega ki se je hotel zaposliti kot delavec na farmi zerelde samuel da bi tam presenetil brata james so ‘ e po enem dnevu na{ li ustreljenega v glavo in srce. druga dva sta v bli‘ ini monegaw springsa v missouriju preve~ zavzeto spra{ evala kjer so bratje younger. pogovoru sta prislu{ kovala dva izmed bratov younger john in jim ki sta bila prav tako kot njuna brata cole in bob razbojnika zato sta radovedne‘ ema sledila. » kaj delata tu? sta ju spra{ evala. » oh ni~. samo jezdiva naokoli sta jima odgovorila detektiva. eden od njiju je zgrabil revolver ki ga je imel skritega za hrbtom in ustrelil enega izmed bratov v vrat. tudi ta je streljal in smrtno ranil detektiva potem pa { e sam mrtev omahnil s sedla. drugi brat je ustrelil drugega detektiva. zaradi teh umorov je missourijski parlament odobril 10.000 dolarjev za opremo posebne obo-ro‘ obo-ro‘ ene enote ki naj bi uni~ ila nevarno tolpo. pinkerton jim diha za ovratnik bratje younger so zapustili missouri in se zatekli v teksas. ob~ asno so se { e vedno vra~ ali v missouri in skupaj z bratoma james napadali vlake in banke. tudi brata james nista bila ve~ v missouriju tja sta se vra~ ala le ob~ asno med drugim takrat ko sta imela vsak svojo svatbo. jesse se je poro~ il s sestri~ no frank pa s h~ erjo nekega farmarja. zakon njunega ‘ ivljenja ni spremenil. [ e naprej so se vrstila poro~ ila o ropih bank ter napadih na ko~ ije in vlake pri katerih naj bi sodelovala. pinkertonovim agentom je le uspelo vtiho-tapiti vtiho-tapiti svojega detektiva kot delavca na farmo nasproti farme zerelde samuel. januarja 1875 je tam opazil brata james. [ estindvajsetega januar-ja januar-ja je s posebnim vlakom pripotovala skupina detektivov in obkolila farmo. eden je skozi okno vrgel v dnevno sobo kovinski predmet - detektivi so pozneje zatrjevali da je bila to svetilna krogla privr‘ enci bratov james pa da je bila granata - pristal je v kaminu in eksplodiral. zereldi samuel so morali pozneje odrezati desno roko njen frank james je pri sedemdesetih letih vodil turiste v svojo rojstno hi{ o in za to pobiral vstopnino.
Navigation

Radar št. 303 december 2003 Home Radar št. 303 december 2003, page 66 Radar št. 303 december 2003, page 68

Edition Digital Links

Edition Digital Home Page
Follow Edition Digital on Twitter!
Friend Edition Digital on Facebook!
Edition Digital on LinkedIn
Edition Digital's YouTube channel

Edition Digital on Google Play Edition Digital on iTunes Edition Digital on Amazon KindleShortcuts


Navigation
Links
Back To Top