Radar št. 303 december 2003, page 78 

Radar št. 303 december 2003, page 78

Click here to open page 78 of full-featured digital publicationHighlights

radar

Zlo~

Prekup~Content


76 zlo~ ini spletni radar www. revija- radar. com boji ki so jih na{ li v telesu in ob njem so bili nadvse pomembni. to so bili zastareli formacijski voja{ ki naboji ki jih niso uporabljali ‘ e od leta 1914. eden je bil celo polnjen { e s ~ rnim smod-nikom smod-nikom tak{ nih nabojev pa niso uporabljali od leta 1894. ^ e bi policija na{ la revolver ki lahko strelja s tako zastarelimi naboji bi bila bli‘ e morilcu. preiskava se je za~ ela uspe{ no. kmalu potem ko so na{ li policistovo truplo je dr. edward lovell ki je ‘ ivel v vasi { tirinajst milj oddaljeni od kraja umora prijavil da so mu tisto no~ iz gara‘ e ukradli moder morris cowley. ob 18.45 istega dne so vozilo na{ li v brixtonu. blatniki so bili po{ ko-dovani ko-dovani tako kot da bi voznik oplazil drevo. iz vozila so izginili doktorjevi medicinski instru-menti. instru-menti. med podrobnej{ im pregledom vozila so na pragovih na{ li krvave made‘ e in pod voz-nikovim voz-nikovim sede‘ em tulec naboja. ker je bil star in redek so policisti vozilo takoj povezali z umo-rom. umo-rom. znani londonski izdelovalec oro‘ ja in nabo-jev nabo-jev jim je takoj ko so mu pokazali tulec iz vozila in krogle s kraja umora potrdil da je bil policist ustreljen z revolverjem webley. prekup~ evanje z ukradenimi avtomobili toda po prvih obetavnih odkritjih se je preis-kava preis-kava ki jo je vodil detektiv scotland yarda james berrett zna{ la na mrtvi to~ ki. [ ele ~ ez tri mesece se je za~ ela uganka o policistovem umoru spet razpletati. dvajsetega januarja 1928 se je okoli sedme ure zjutraj v svojo mehani~ no delavnico v batterseaju pripeljal frederick guy browne. njegov prihod so spremljali policisti ki so ‘ e ve~ dni skrivaj opazovali delavnico ker so sumili kennedy se je ob prisotnosti detektiva najprej izpovedal svoji ` eni s katero je bil poro~ en { ele 8 dni. je frederick browne moril zaradi vra` evernosti? o~ itno je bilo da je policist izvlekel pi{- ~ alko da bi nekoga ustavil in da je hotel nekaj napisati v notes. glede na to da je imel svetilko v ‘ epu za to ni potreboval svet-lobe. svet-lobe.
Navigation

Radar št. 303 december 2003 Home Radar št. 303 december 2003, page 77 Radar št. 303 december 2003, page 79

Edition Digital Links

Edition Digital Home Page
Follow Edition Digital on Twitter!
Friend Edition Digital on Facebook!
Edition Digital on LinkedIn
Edition Digital's YouTube channel

Edition Digital on Google Play Edition Digital on iTunes Edition Digital on Amazon KindleShortcuts


Navigation
Links
Back To Top