Radar št. 303 december 2003, page 9 

Radar št. 303 december 2003, page 9

Click here to open page 9 of full-featured digital publicationHighlights

radar

Na{Content


alkimija 7 spletni radar www. revija- radar. com stoletju je morienus pu{~ avnik iz rima zapustil rodno mesto in od{ el iskat arabskega vede‘ a in alkimista adfarja znanega samotarja katerega sla-va sla-va je segla v rim vse iz daljne aleksandrije. na{ el ga je si pridobil njegovo zaupanje in postal njegov u~ enec. ko je adfar umrl je morienus ponudil svoje alkimisti~ no znanje kralju calidomu in ta je pomo~ z veseljem sprejel. v tistem ~ asu je morienus napisal delo z naslovom morienus ki je bilo pozneje zvez-da zvez-da vodnica { e enega zelo znanega ~ arovnika cedre-nnusa. cedre-nnusa. dioklecijanovemu besu se je izognil tudi najve~ ji arabski alkimist ( in eden najve~ jih alki-mistov alki-mistov sploh) jabir ali geber s pravim imenom abou mousah djfar- al sel znan tudi kot modrec. rojen je bil v houranu v mezopotamiji okoli leta 750 n. {. od ve~ kot petstotih raziskav kolikor jih je napisal so se ohranile le tri: vsota popolne ma-gije ma-gije raziskava popolnosti in testament. geber je prvi natan~ no opisal snovi ki jih je uporabljal v svojih eksperimentih: kisline ‘ ivosrebrov oksid srebrov nitrat ... zapisal je vsa svoja odkritja a da se ne bi nepovabljeni okoristili z njegovim zna-njem zna-njem je pisal v ugankah skrival resnico za zava-jajo~ zava-jajo~ imi besedami in bralca velikokrat napeljeval v popolnoma drugo smer. skratka svoja odkritja je zakodiral v tako nerazumljiva besedila da so nje-govi nje-govi u~ enci potrebovali leta preden so jih raz-vozlali raz-vozlali in izlu{~ ili resnico. po tej pisavi se je v ang-le{~ ang-le{~ ini ohranil izraz » gibberish ki pomeni ne-razumljivo ne-razumljivo govorico. v tistem ~ asu je ‘ ivelo { e nekaj znanih arabskih alkimistov. arabec rhasis je zaslovel z javnim prikazovanjem pretvarjanja obi~ ajnih kovin v zlato. v desetem stoletju je alkimist z imenom alfarabi u‘ ival sloves najbolj u~ enega mo‘ a svoje dobe. ne smemo pozabiti tudi avicena s pravim imenom ebu cinn ki je bil rojen v bokari leta 980 n. {. in je zadnji izmed velikih alkimistov in filo-zofov filo-zofov te dobe. evropska alkimija v obdobju prvih kri‘ arskih pohodov se je alkimija iz arabskih in egip~ anskih de‘ el raz{ irila slika prikazuje pre~ i{~ evanje ` ivega srebra. ta kovina je bila ena najbolj uporabljanih v alkimiji.
Navigation

Radar št. 303 december 2003 Home Radar št. 303 december 2003, page 8 Radar št. 303 december 2003, page 10

Edition Digital Links

Edition Digital Home Page
Follow Edition Digital on Twitter!
Friend Edition Digital on Facebook!
Edition Digital on LinkedIn
Edition Digital's YouTube channel

Edition Digital on Google Play Edition Digital on iTunes Edition Digital on Amazon KindleShortcuts


Navigation
Links
Back To Top