Content

Nase delo v solskem letu 2016-2017

Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, publikacija :
NAŠE DELO 2016/2017

FLL DSP TVU tekmovanja Učenca ZNAČKa dneva priznanja Hrana razreda skupina znanja izobraževanja KNJIŽNICa kultura narava triada zelenjava življenja bivanja Delavnica Ekipa ekskurzija glasba jezera jezika mesta okolja pouka predmeta predstava Slovenija sodelovanja Šmarja branja Knjiga Ljubljana matematika mentorica Mestinja načina NARAVOSLOVNa otroka področja POŠAST pravljica razmišljanja slovenščina starša Sveta tehnika učenka uspešna vrtca ZIBIKa aktiva Celja daljina dosegla družba EKOŠOLa izde


Try HTML5 version instead

HTML5 version works on all iOS, Android, Kindlle fire and RIM tablets.

Install Adobe Flash player

Please follow the link and instalation instructions. Adobe Flash player cna be instaled only on desktop computers.


Pagination